T A S A P A I N O
Leena Juvonen
Miia Kallio
Leena Mäki-Patola


24.7. - 12.8.2021 | Galleria G12


Näyttelyn taiteilijat ovat keramiikan eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäviä kuvataiteilijoita. Leena Juvosen teosten tunnusomaisin piirre on puilla poltetun keramiikan ainutlaatuinen jälki. Miia Kallio on keskittynyt suomalaiseen punasaveen ja lasittamattoman pinnan erilaisiin variaatioihin. Leena Mäki-Patola taas yhdistää teoksissaan myös keramiikan ulkopuolelta löytyviä materiaaleja ja tekniikoita. 

Näyttelyn nimi ja teema on Tasapaino. Taide on näyttelyn taiteilijoiden tapa toimia yhteiskunnassa ja ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun. Tasapainon hakeminen vastakkainasettelua korostavassa maailmassa on välttämätöntä ja vaikeaa. Taiteilijat etsivät teostensa kautta tasapainon tilaa kukin omista lähtökohdistaan. Näyttelyssä pääsee vahvasti esiin erilaisten keramiikkamateriaalien luonne ja voima. Näyttelyn teosten keskinäinen kommunikointi mahdollistaa myös uudet tulkinnat ja keskustelunavaukset teeman sisällä. 

Leena Juvonen (s. 1966) käsittelee tasapainon tematiikkaa ihmisen ja luonnon välisen suhteen kautta. Luonnon uusiutuminen vie aikansa ja vastuu tasapainon säilyttämisestä ulottuu kauas sukupolvien taakse. Havainnot ilmaston muuttumisesta ja ihmisen vaikutus vertautuu valokuvin savelle painettuina merkkeinä. Puu-uunipoltossa sulava lentotuhka muodostaa värit ja tekstuurit reagoidessaan lasittamattoman savimassan raaka-aineisiin. 

Miia Kallio (s. 1972) käsittelee Asiantuntijat teoksissaan yhteiskunnan piileviä ja verkostoituneita valtarakenteita. Asiantuntijan valta kätkeytyy rakenteisiin. Teosten muotojen lähtökohtana ovat arkkitehtoniset elementit: kupoli, torni ja ikkuna. Arkkitehtuurilla on aina kuvattu yhteiskunnan valtaapitävien voimaa ja pyrkimyksiä. Samalla arkkitehtuuri on inhimillisen kulttuurin ilmaisu ja sidottu ihmisen sisäiseen henkiseen ja psykologiseen tilaan. 

Leena Mäki-Patola (s. 1956) etsii tasapainoa ihmiselämän ja maailman jokapäiväisten tapahtumien arvaamattomuuden keskellä. Vastaparien onnen ja epäonnen, epätasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä hajoamisen ja koossapysymisen käsittely on olennaista teoksille. Näyttelyn teosten muotoina ovat pelkistetty kuutio ja neliö. Kontrastina kappaleiden pinnat koostuvat useista vaaleista lasitekerroksista, joista muodostuu moni-ilmeisiä pienoismaailmoja.

Cv, Leena Juvonen >

Cv, Miia Kallio >

Cv, Leena Mäki-Patola >
 

Lisätietoja: Galleria G12, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | info@galleria12.fi


 

 

Leena Juvonen

Veden varassa, 2021, 48 x 48 x 15 cm, puu-uunipoltettu keramiikka.
Kuva: Leena Juvonen

 

Miia Kallio

Asiantuntija I, 2021, 39 x 32 x 22 cm, suomalainen punasavi, mustasavustus. Kuva: Otto Santala

 

Leena Mäki-Patola

Kuutio, 2020, 20 x 20 x 20 cm, lasitettu kivitavarakeramiikka.
Kuva: Marco Tissari