Seppo Kääriäinen ja
Antti Hirviöseppä Kääriäinen

Järki, Tunne ja Sielu
14.8. – 2.9.2021 | Galleria G12 
 

Järjellä ajatellen, tunteen perusteella tehdyt päätökset vaikuttavat täysin mielettömiltä. Tunteen mukaan taas järki olisi parempi vain unohtaa. Yleensä sielu välttelee järkeä, mutta lähestyy varovasti tunnetta. Inhimillisyys maailmassa näyttää kuitenkin vain vähenevän. Tällaisessa polarisoituneessa todellisuudessa ei ole mikään ihme, että sielu karkaa ihmiseltä niin helposti.

Nykyään noista kaikista kolmesta on pulaa. Tai sitten emme vain tunnista niitä. Ihmisten toiminnassa ei näytä olevan mitään järkeä. Ihmisten empatiakyky puolestaan tuntuu olevan aivan hukassa. Ehkäpä tunteen ja järjen liitto voisi tehdä elämästä taas järkevän sielukasta.
 

Kiitos Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolle näyttelyn tukemista.

Seppo Kääriäinen ja
Antti Hirviöseppä Kääriäinen, 2021

 

Seppo Kääriäinen ja Antti Hirviöseppä Kääriäinen ovat kuvataiteilijoita, kuvataiteen opettajia ja samaa perhettä. Näitä kahta eri sukupolvien taiteilijaa yhdistää taiteen tekemisessä sen mahdollistama väylä käsitellä näkyväksi sellaista, jota voisi muuten olla mahdotonta hahmottaa. Monet tunnekokemukset, alitajuiset muistot, abstraktit ideat ja usein aivan arkiset tapahtumat ottavat uuden muodon ja tulevat työstetyksi teoksien kautta. Taiteen tekeminen on luonteva tapa käsitellä jotakin heille itselleen, toisaalta myös tapa näyttää jotakin konkreettista muille. Heidän toteuttamansa maalaukset ja veistokset välittävät toisenlaista tietämistä ja tietoa koetusta. Isän ja pojan yhteisnäyttelyiden sarjassa tämä on kaikkiaan kuudes.

 

Seppo Kääriäinen (s.1950)

Maalausteni lähtökohtana on usein ihmisen ja luonnon vuorovaikutus. Olen käyttänyt symbolina paljon eläimiä, kuten härät, siat, koirat ja kissat. Käyttämäni muotokieli sijoittuu abstraktin ja esittävän välimaastoon. Voimakkaan väri-ilmaisun kautta kuvaan inhimillisiä tunteita: iloa, surua, ahdistusta, toivoa, pettymystä, pelkoa ja riemua. Teokseni välittävät tunnetiloja ekspressiivisen ja spontaanin ilmaisun kautta. Kokemukset eletystä elämästä muuntautuvat värien kautta kuviksi.

Metsä on minulle taiteilijana tärkeä energian ja innoituksen lähde. Liikun paljon luonnossa ja saatan istahtaa pitkäksikin aikaa nauttimaan luonnon läheisyydestä. Luonto on minulle inspiraation kehto. Käytän töissäni paljon keltaista väriä, mikä kuvaa myös kevätvaloa ja se aika onkin maalaamiseni tuotteliainta aikaa.

Maalauksissaan Kääriäinen käyttää akryyli-, tempera- ja öljyvärejä. Hän luonnostelee ja tekee muistiinpanoja akvarellien avulla ja nämä toimivat usein lähtökohtana öljyvärimaalauksille. Hän työstää yleensä samanaikaisesti useaa, noin kymmentä teosta.

Taiteen tekemisen ohessa Kääriäinen on toiminut vuosien varrella monien ylä-savolaisten kansalaisopistojen ja Varpaisjärven yläasteen kuvataideopettajana. Taiteen opetustyö vie suuren osan taiteilijan ajasta, mutta Kääriäinen sanoo aikaa löytyvän omalle taiteelle silloin, kun sitä tarvitaan. Mietiskelevä ja pohdiskeleva työskentelytapa näkyy myös hänen tavassaan opettaa. Yksi oppituntien kulmakivistä on vilkas keskustelu, jota käydään paitsi taiteesta ja sen tekemisestä, myös elämästä ylipäätään.
 

Seppo Kääriäisen teoksia verkkokaupassa >>
 

Antti Hirviöseppä Kääriäinen (s.1988)

Olen peräisin vanhasta seppäsuvusta, jonka viimeisenä vesana koen yhä tarvetta hyvän työkalun tuottamiseen. Näen tämän eräänlaisena abstraktiona, joka pakottaa minua jatkuvasti takomaan uutta, tavoitellen työkalua, joka minulta ja meiltä kaikilta puuttuu. Veistoksieni pyrkimyksenä on monesti herättää filosofista pohdintaa materiaalin ominaisuuksien ja aiheen metatasojen käsittelyn kautta. Esimerkiksi kierrätysmateriaalien mahdollisuudet kohtaavat työskentelyssäni niin henkilökohtaiset, kuin yhteiskunnallisetkin ongelmat.

Antti Hirviöseppä Kääriäinen on kuvanveistäjä, performanssitaiteilija, mekaanikko, suunnittelija, opettaja ja idealistinen seppä, jolle kaikki on mahdollista autisminkirjoisuutensa tuomista haasteista huolimatta. Eritavoin kokeminen ja toisin ymmärtäminen ovat ominaisuuksia, joiden avulla muodostetusta tiedosta on helppo poimia aineksia luovaan työhön.

Historiallisesti seppä on kautta aikojen ollut tarvekalun tekijä ja taitaja, joka yhteisön solmukohtana on myös tietäjä ja usein toisinajattelija. Tältä on apua ja ajatuksia haettu kun tarve on ollut suurin. Hirviöseppä Antti on kiinnostunut tieteen ja taiteen vuoropuhelusta, sekä näiden psykologisesta vaikutuksesta ihmiseen. Hänen teostensa lähtökohtana on usein intuitio ja filosofinen pohdinta, sekä materiaalin herättämä haaste.
 

"Minulla on taipumus jäädä kuuntelemaan materiaaleja niitä työstäessäni. Minulle taiteellisen työn ja opetustyön yhteys on siinä että opetettaessa materiaalien sijaan oppilaat ovat sitä ainesta mitä jäädään kuuntelemaan. Neuroepätyypillisena opettajana toimin myös innostavana roolimallina ja esimerkkinä vähän poikkipuolisen ja erilaisen ajattelun merkityksellisyydestä ja hyödyllisyydestä tässä maailmassa, mikä selvästi kaipaa muutosta."
Antti Hirviöseppä Kääriäinen, 2021

 

Lisätietoja:
Galleria G12, Annankatu 16, 00120 Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | info@galleria12.fi


Seppo Kääriäinen, Putoaminen, 2021, öljy kankaalle
 

Antti Hirviöseppä Kääriäinen, prosessikuva videoteoksesta Death line, 2021