Mari Aspola, Katariina Mannio
& Meri Pauniaho
Taidegrafiikkaa

27.7.-15.8.2013 | G12 Helsinki

 

Eräs työskentelyämme yhdistävä tekijä on vahva pyrkimys
kauneuteen. Aiheet teoksiimme löytyvät läheltä arjesta,
-kuvaamme tavallisen kauneutta, hiljaisuuden kuvia
vastapainoksi nykyajan rauhattomuudelle. Teostemme
aiheita ovat ihmiset, interiöörit, luontokokemukset ja
muototutkielmat.

Kuvamme puhuvat rinnastuksina. Yksityinen kohtaa yleisen,
katsoja voi poimia teoksista omaa elämäntilannettaan
koskettavia asioita. Emme lokeroi itseämme emmekä
aiheitamme ikäryhmittäin, haastamme katsojamme
pohtimaan mennyttä, olevaa ja tulevaa osana kokonaisuutta.

Tekniikoitamme ovat myrkytön kartonkigrafiikka, puupiirros,
linoleikkaus ja offset-litografia. Värillisyys on olennainen osa
teoksiamme: väriopilliset pohdinnat, vastaväri-parit,
lähisävyjen skaalat, tumma-vaalea --rinnastukset
muodostavat teostemme teoreettisen perustan sisällöllisten
ajatusten rinnalle.

Olemme myös kaikki raumalaisia taidegraafikoita, kolmen
eri-ikäisen naisen ryhmä. Meitä yhdistää nuorina Rauman
Taidegraafikot ry:n jäseniksi liittyminen ja nyt työskentely
yhdistyksen yhteisissä tiloissa, Heikkilän talossa, Vanhassa
Raumassa. Vuosien mittaan olemme tulleet läheisiksi
toisillemme. Avoimuus ja luottamuksellisuus keskusteluissa
tekemisen merkityksestä ja omista kuvista on ratkaisevasti
johdattanut meitä ryhmäksi.

 

”Kuvakieleni on vähitellen muodostunut tyylitteleväksi, ikään
kuin vihjaavaksi. Aiheensa se saa vuoropuhelusta luonnon,
arkkitehtuurin, filosofisten tekstien, kaunokirjallisuuden tai
taidehistorian kanssa. Kuvat saavat muotonsa vähitellen
vaistonvaraisessa prosessissa hahmotaiteen keinoja hyväksi
käyttäen. Valo ja varjo ovat oleellisia aiheita niin realistisessa
kuin symbolisessa merkityksessä. Teokseni ovat uniikkeja
kartonkigrafiikan menetelmällä toteutettuja sarjallisia 
tutkielmia, hiljaisuutta.”
Mari Aspola

”Uusimmat 2013 valmistuneet teokseni ovat saaneet alkunsa
työskennellessäni syksyllä 2012 Suomen Taiteilijaseuran
residenssissä Marbellassa, Espanjassa. Jo tuttujen
ihmishahmojeni joukkoon on liittynyt myös tuntemattomia
sekä todellisia että fiktiivisiä henkilöitä. Realistiset taustat
ovat vaihtuneet kuvioihin, sävyt ja tunnelmat tuotu
Andaluciasta ja Afrikasta.”
Katariina Mannio

”Aika ja ajattomuus, muisti ja muistot, oleva, pysyvä ja katoava
– siinä muutamia avainsanoja teosteni tulkitsemiseksi. Tällä
kertaa olen tallentanut teoksiini luontokokemuksia, kesän
kukkien hehkua ja ohikiitäviä hetkiä. Grafiikan teosteni
tekniikoita ovat muun muassa offset litografia sekä erilaiset
yhdistelmätekniikat.”
Meri Pauniaho

Mari Aspola - Katariina Mannio - Meri Pauniaho -näyttely
Helsingissä on taiteilijoiden neljäs yhteinen näyttely.  Aiemmin
tällä kokoonpanolla he ovat olleet esillä Raumalla,
Uudessakaupungissa ja Porissa.

 

Verkkokauppaan Aspola Mari >>

Verkkokauppaan Mannio Katariina >>

Verkkokauppaan Pauniaho Meri >>

 

Mari Aspola, Kangastus, 2012
Katariina Mannio, Varjo, 2013
mali
Meri Pauniaho, Giverny II, 2012