Hanna Uggla
Verkkokauppaan >>


Aiemmat näyttelyt:
Hanna Uggla | Ei joko tai vaan sekä että
3.6. - 29.6.2017 | G12 Helsinki


Näyttelyni alkaa esittävästä asetelmasta ja kulkee aina vaan abstraktisempaan suuntaan kunnes suunta muuttuu ja syntyy uudestaan selkeänä ja esittävänä jatkuen taas abstraktisena…. Tällä asetelmalla haluan ottaa kantaa minulle läheisiin teemoihin rasismia vastaan ja vahvojen naisten puolesta.

Tässä näyttelyssä naisten tanssi jatkuu samalla kuin pohdin naisen asemaa. Naisen vartalo on usein ollut havainnon kohteen esineenä länsimaalaisessa kulttuurissa tai kiistanalaisena esimerkiksi joissain uskonnoissa kun sitä ei saa näyttää. Abstraktin ja esittävän taiteen merkitystä eri uskonnoissa ja ääriliikkeissä vaihtelee suuresti. Toisen maailmansodan aikaan saksassa suosittiin esittävää taidetta ja myös venäjällä realismi on aika ajoin ollut ainoa hyväksyttävä tapa maalata. Tämän päivän suomessa muun muassa perussuomalaiset sanoivat muutamia vuosia sitten että hyväksyvät vain realistisen taiteen. Islamin uskossa taas ei saa tehdä esittävää taidetta koska jumala on heidän mukaan luonut kaiken eikä pidä leikkiä jumalaa, tosin kukkia saa joskus maalata. Itse koen että tarkasti havainnosta maalaaminen voi olla meditatiivinen kokemus ja on tärkeä itselleni välillä palata tarkkaan havaintoon. Tämä meditatiivinen kokemus voi olla portti sisäänpäin johonkin uuteen ehkä abstraktimpaan ilmaisuun. Taiteeni kulkee aaltoilevaa liikettä esittävästä abstraktiin ja takaisin.
Ei ääri liikeiden tapaan joko tai vaan sekä että.

Hanna Uggla, 2017


Utställningen börjar med ett realistiskt stilleben och rör sig mot ett abstraktare uttryck för att igen återgå till ett nytt föreställande uttryck för att igen fortsätta mot ett mera abstrakt uttryck.... Med det här upplägget vill jag ta ställning till teman som är viktiga för mig mot rasism och för starka kvinnor. På den här utställningen fortsätter kvinnornas dans samtidigt som jag funderar på kvinnans ställning. Kvinnans kropp har ofta varit föremål för avbildning i den västerländska kulturen och samtidigt förbjuden att avbilda enligt vissa religioner. Förhållningssättet till det abstrakta och det realistiska måleriet skiljer sig mycket mellan olika religioner och mellan olika extrema politiska grupper. Under andra världskriget föredrog man föreställande realistisk konst i Tyskland och i Sovjetunionen framom abstrakt konst. I Finland ansåg sannfinländarna för några år sedan att bara realistisk konst skall räknas som konst. Enligt Islamsk tro skall man inte måla realistiskt och avbilda naturen och människorna som ju gud skapat. I vissa fall tillåts målande av blommor. Själv upplever jag att det kan vara meditativt att måla något som man iakttar noggrant. Den här meditativa upplevelsen kan vara en port inåt mot någonting nytt och kan komma till uttryck som en abstrakt målning. Min konst följer en vågrörelse från föreställande mot abstrakt och tillbaka igen. Inte såsom extrema politiska rörelser och religioner både i öst och väst predikar antingen eller utan både och.

- Hanna Uggla, 2017


Cv, Hanna Uggla >>
Kuvallinen teosluettelo, 2017 >>


Lisätietoja:
G12 HELSINKI, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | info@galleria12.fi