Henry Wright
Monolith
7.1.-26.1.2017 | G12 HelsinkiEtsin töissäni totuudellisuutta maalaamisessa ja itse maalausprosessissa. Riisuttuna kaikista esittävyyden vaatimuksista perustella kohteen merkityksellisyyttä, ne seisovat omilla jaloillaan ja itsenäisinä katsojan edessä edustaen vain itseään sekä projisoiden katsojan kokemusta teosten äärellä. Niiden monoliittimainen olemus esittää enemmän kysymyksiä kuin tarjoaa vastauksia. Vastausten löytäminen herätettyihin kysymyksiin on tehtävä joka on varattu katsojalle.

Paradoksaalisesti, vaikka maalaukseni kieltäytyvät vihjaamasta mihinkään itsensä ulkopuolella, hienovarainen niukkuuden ja tyhjyyden idea kasvaa voimakkaammaksi kun niitä vertaa toisiinsa. Samalla ne vähäeleisyydessään pyrkivät kritisoimaan pinnallisempia lähestymistapoja tehdä, kokea ja ymmärtää taidetta, sekä kyseenalaistamaan ironia joka usein liitetään nykytaiteeseen.

Ajattelen maalausteni edustavan paluuta perusasioiden äärelle, tinkimättömyyttä, tyylikkyyttä, tyylitajua ja hyvää makua. Käsittelen maalauksissani ihmisen ja maalauksen kohtaamista ja tästä syntyviä tilallisia läsnäolon kokemuksia sekä pohdiskeluja näiden kokemusten totuudellisuudesta. Sisältyykö tällaiseen kokemukseen jotain perimmäistä tietoa siitä mitä me olemme ihmisinä? Olettaen että maalaus, tai muoto esineenä kykenee välittämään edellä mainittuja sisällöllisiä viestejä, meillä on ajattelun ja ymmärtämisen kautta mahdollisuus kokea taide ja sen kautta ihmisen traagisuus puhtaimmillaan. Elämä ja kuolema, lohduton tietoisuus kaiken kauniin vääjäämättömästä matkasta kohti loppuaan, luopuminen, riittämättömyys ja ajan rajallisuus. Ihmisen ja elämän tragediaan sisältyy kuitenkin aina kääntöpuoli: nykyhetki koomisuuksineen, kauneus ja elämän ihanuus. Kuvallisesti tämä ei ole läsnä maalauksissani mutta pohjimmiltaan niiden sisältö käsittää kokonaisuudessaan kaikki edellä mainitut. On kyse ihmisestä ja kuvasta, vuoropuhelusta ja oman itsensä ”paikantamisesta” taideteoksen kautta.

- Henry Wright, 2016

Cv, Henry Wright >
Teosluettelo >

Lisätietoja:
G12 HELSINKI, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | g12helsinki@gmail.com
"Sienna"