Ville Väri
Kuollut (Taide)
Die / Dead / Death

9.11. - 28.11.2013 | G12 Helsinki

  

Antakaa minun esittää anarkistien uskontunnustus
ihmisen ja kuoleman (death) välillä. Pelkkä kysymys
(taiteen) luonteesta estää laajentamasta tajuntaa
ymmärtämään: se on elävää, kuten ihmiset ja se on
realistisesti maagista, sillä muutoin se ei ole
täysimääräistä. Tajuttuasi tämän yhteyden elämään
alat nähdä asiat, jopa tutuimmat arkiset ilmiöt ja asiat
käsittämättömän moniselitteisinä. Väistääksesi hulluuden,
yrität tarttua selityksiin - riitteihin, tapoihin ja kaavoihin,
väistäen kaiken järjenvastaisuuden - josta seuraisi
oman olemisen luhistuminen ja katoaminen - kuoleminen (die).

Ehkä rakastan aivan liikaakin vanhanaikaiseksi
tuomittua, kuollutta (dead), sekä mysteereitä, jotka
eivät avaudu ennalta määritellysti, kuin
televisio-ohjelman juonikuvio. Kuoleman kohtaaminen
on mahdollista ainoastaan vailla määrittelyä,
välittömästi. Oikeastaan ainoa vaatimus on juuri
irtautuminen aikamme virrasta - vapaana mistään
yksittäisestä ajattelun tavasta tai vallalla olevasta
estetiikasta. Tarkoitus ei ole tehdä muotoa, vaan
nähdä se; Tarkoitus ei ole näyttää ajatusta tai
käsitteelistää sitä, vaan tuoda se läsnäolevaksi?
Ja siten (Taiteen) tulee olla kuollutta?

"En halua toistaa itseäni - Zen olisi (Taiteen) kuolema!"


Kuvallinen teosluettelo >
Verkkokauppaan >>

Ville Väri  (s.1978) on turkulainen kuvataiteilija, kuraattori
ja kriitikko. Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto (SKjL)
valitsi Värin näyttelystipendiaatiksi 2012, mihin liittyen
hän järjesti yksityisnäyttelyn Kolmas Silmä Varkauden
Taidemuseossa. Saman aikaisesti SKjL:n stipendinäyttelyn
kanssa Väri piti kutsunäyttelyn Neljäs ulottuvuus 
Taidekappelissa, Turussa. Hän on toiminut aktiivisena
taidemaalariliitossa ja Suomen Kuraattorien Yhdistys
(SKY ry)ssä ja hän on Helsingin taiteilijaseuran, Turun
taiteilijaseuran, sekä taiteilijaseura Arte ryn jäsen. Väri
työskentelee kuraattorina järjestäen teemallisia
näyttelyitä toiminut mm. Paulon Säätiön kuraattorina
2012. Hänen teoksia on ollut esillä lukuisissa yksityis-,
ryhmä- ja museonäyttelyissä.

Värin työskentelyn sydän on kaunotaiteellisessa
traditiossa, maalaamisen laajentuessa veistoksen ja
installaation suuntaan, psykologisen kuvan liitossa
henkiseen yhteyteen. Esittävyys on mukana
psykedeelisellä tasolla, jättäen tulkinnan katsojalle.
Tuloksena esittävä ja abstrakti risteytyvät: sisäisen
kokemus sulautuu havaintoon ulkoisesta, rakenne
hajoaa ja muoto syntyy uudelleen. Kevään 2013 aikana
Väri järjesti kolme yksityisnäyttelyä, muodostaen
Elävä Taide -trilogian. Näyttelyt pidettiin kolmen
taiteilijaseuran gallerioissa: Lapin taiteilijaseuran
Galleria Napan Studio Mustanapassa, Rovanniemellä,
30.3-22.4 (LIFE), Vaasan taiteilijaseuran Black Wall
Galleriassa, Vaasassa, 4.4-28.4 (LIVE), sekä Turun
Taiteilijaseuran Galleria Å:ssa, Turussa, 26.4-19.5
(BELIEF). Kuollut (Taide) on zen loppu. Näyttely on
avoinna Galleria G12, Helsingissä 9.11-28.11.2013
(DIE/DEAD/DEATH).Lisätietoja:
G12 HELSINKI | Annankatu 16 | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | g12helsinki@gmail.com


Ville Väri, Opium, 2013


Ville Väri, I Love My Northern Light, 2013


Ville Väri, Kabuki - Dead Moment with Kumadori, 2013