Antti Kääriäinen
27.7.-15.8.2013 | G12 Kuopio

 

Meillä on tarve lokeroida. Rakastamme järjestystä ja
suorakulmaa. Puutteet ovat herkeämättömän huomiomme
kohteena. Vaillinaisuus ajaa minuakin eteenpäin. Meiltä
puuttuu jotakin, mutta meillä on paljon. Arvotan kontrastin
ja balanssin korkealle. Haemme vastauksia, mutta kuulemme
vain kysymyksiä. Kysyn tyhjentävästi. Näemme tuskaa ja
kosketamme todellisuutta. Dramatiikka on lähellä sydäntäni.
Meissä on paljon rikkinäisiä ja paljon nähneitä. Haluan korjata.
Meitä koettaa pelastaa niin luonnonvalinta, kuin teknokratiakin.
Kummankaan siinä onnistumatta.

Ilmiasu on tärkeä, pelkkä tunne tai idealismi ei vie pitkälle.
Usko on tärkeä niille jotka uskovat. Fakta on fakta vain jos
sanotaan. Taide on kiinnostavaa vain näyttäessään taiteelta.
Haaste vaikuttaa haasteelle, jos ei ole kohdannut sitä ennen.
Minä uskon haasteisiin, jotka muodostuvat faktoista edessäni.
Faktan vääristyessä syntyy taidetta.

On olemassa raja, tila, aika ja paikka. Samalla on myös
rajatila ja ajaton paikka. Näiden partikkelien yhtäaikainen
paralleelinen tarkastelu mahdollistaa elävän taiteellisen
funktion synnyn.

Taide on oikeastaan kuin maailmankaikkeus. Tarkkaan ei
tiedetä, mistä ollaan tulossa, eikä liioin  minne ollaan
menossa. Ja sen ymmärrys nykytilaa myöten on sietämätön.
Eri taiteen ismit ovat ikäänkuin osateorioita. Tulkintoja ja
ajatusrakennelmia, jotka ovat vailla kytkentöjä todellisuuteen.
Ne eivät ole edes suuressa määrin kytköksissä toisiinsa.
Tokihan nämä ismiteoriat selittävät samaa asiaa, mutta
kuitenkin myös riitelevät siitä, kuka on oikeassa. Taideteos
itsessään on kuin laskutoimitus, joka tukee toista teoriaa,
muttei paljonkaan toista. Tämä kaikki vain sillä erotuksella,
että taiteilijat eivät ole pelkästään taiteen ilmiöiden ja
olemassaolon tutkijoita, vaan myös luojia.

- Antti Kääriäinen

Antti Johannes Kääriäinen (s.1988) on elänyt
vuorovaikutuksessa taiteen kanssa koko elämänsä.
Tällä hetkellä hän opiskelee kuvataidetta Kankaanpään
taidekoulussa kolmatta vuotta osallistuen myös
vaihto-ohjelmaan Sloveniassa Ljubljanan yliopistossa
keväällä 2013. Useita eri tekniikoita kokeileva ja
sekoittava taiteilija on kiinnostunut tieteen ja taiteen
vuoropuhelusta, sekä näiden psykologisesta
vaikutuksesta ihmiseen. Hänen teostensa lähtökohtana
on usein intuitio ja filosofinen pohdinta, sekä materiaalin
herättämä haaste. Taiteilija käyttää teoksissaan
monenlaisia materiaaleja mm. kierrätysmateriaaleja ja
romuelektroniikkaa, sekä kipsiä, pronssia ja paperia.


Kuvallinen teosluettelo >


Lisätietoja: 
G12 KUOPIO, Minna Canthin katu 15, Kuopio | 044 058 8434 | info@galleria12.fi