Kerttu Horila
Verkkokaupassa Kerttu Horilan veistoksia >>

 

Aiemmat näyttelyt:
Kerttu Horila
Veistoksia ja maalauksia
| 25.4. - 14.5.2015 | G12 Helsinki

Kerttu Horila kuvaa usein teoksissaan ihmistä – naisia,
mutta myös miehiä. Hän itse on sanonut teostensa olevan
luonnollista kokoa. Määritelmä on merkityksellinen,
samalla suvaitseva ja avoin. Olennaista on myös näköisyys.
Teokset eivät kuitenkaan peilaa ihmisyyttä pelkästään
realismin ja esittävyyden kautta. Kuvatessaan ihmistä
Horila tarkkailee, lukee ilmeitä ja eleitä, painaa mieleensä
aivan kuin imaisten, sisäistäen, ja tuo esiin sen, minkä
meissä näkee tai kokee. Todellisuus saa usein siivet
selkäänsä ja kuvassa on mukana  myös arvoituksellisia
tekijöitä, jotka herättävät kiinnostuksemme: Mitä
teoksessa tapahtuu, mitä tässä kuvataan?

Horilan teokset ovat monin tavoin ajankohtaisia ja
heijastelevat viime vuosikymmenien aikana taiteessa
tapahtuneita keskeisimpiä muutoksia: naisnäkökulman
vahvistumista, kuvataiteen materiaalikäsitysten
vapautumista sekä taiteen ja muotoilun perinteisten
rajojen tai arvoasetelmien murtumista. Teokset ovat
myös hyvin saavutettavia. Ne tulevat ihmistä lähelle
luonnollisen kokonsa tai sijaintinsa mutta myös
osallistavien ominaisuuksiensa kautta, ja
puhuttelevat elämyksellisellä tasolla. Katsojan
kokemus voi olla hämmentäväkin.
Olenko mukana tässä? 
Kuka minä olen?

Henna Paunu, kokoelmaintendentti, 2015
 

Kuvallinen teosluettelo G12, 2015 >

Lisätietoja:
G12 HELSINKI, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | g12helsinki@gmail.com