Maria Nupponen - Etäisyyksiä
Tiina Tanskanen - Kangastus
3.11. - 23.11.2012 | G12 Kuopio

  
Maria Nupponen ja Tiina Tanskanen ovat kummatkin
valmistuneet kuvataiteilijoiksi Saimaan
ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Yhteisnäyttelyssään
Kuopion G12-galleriassa heillä on esillä omat erilliset
kokonaisuutensa. Tiina Tanskasen ”Kangastus” koostuu
maalauksellisista valokuvista, Maria Nupposen ”Etäisyyksiä”
taas tummasävyisistä akryylimaalauksista. Tanskasella
kuvissa aiheena on maisema, Nupposella puolestaan
ihmiset ja kaupunkinäkymät.

Maria Nupponen - Etäisyyksiä

Minua kiehtoo inhimillinen olemassaolo – ihmiset, asiat ja
ympäristöt sekä niiden väliset loputtomat suhteet. Tämä
saattaa näkyä myös niissä mustissa akryylimaalijäljissä,
joita teen kankaille mielessäni aavistuksia kuvista, jotka
pitäisi saada esiin.

Maailmassa mikään ei ole läsnä välittömästi. Ilmiöt, muistot
ja vaikutelmat eivät kaikessa merkityksellisyydessäänkään
näyttäydy kokijalleen sinällään, vaan ainoastaan sen kautta,
miten ne ilmenevät ja mitä niistä kulloinkin ajatellaan. Ne
muuttavat muotoaan koko ajan: jo alun alkaen kulloisenkin
ajatusmaailmamme ja fyysisen olemistapamme värittämät
kokemukset eivät säily arkistoissamme koskemattomina,
vaan ne muuttuvat, hapertuvat, menettävät osia itsestään
ja saavat jatkuvasti uusia merkityksiä vaikuttaen samalla
tulevien kokemusten syntyyn ja niiden saamaan ilmiasuun.

Teoskokonaisuuteni ”Etäisyyksiä”  liittyy jossain määrin
tähän inhimillisen kokemusmaailman samanaikaiseen
rajattomuuteen ja rajallisuuteen. Asiat näyttäytyvät aina
lukuisista eri näkökulmista, mutta eivät koskaan kaikista
samanaikaisesti, jotain jää aina näkymättömiin. Silti asioita
on olemassa, ja ne häivähdykset, vääristymät ja irralliset
palaset, joiden kautta ne kohtaamme, ovat muuttuvia
epätäydellisinäkin kauniita, ahdistavia ja ihmeellisiä.

- Maria Nupponen

Verkkokauppaan >>

Tiina Tanskanen - Kangastus

Puiden narina tai sankka sumu joen yllä. Tällaiset
yksityiskohdat kiinnittävät huomioni maisemassa.
Mielenkiintoisiin paikkoihin palaan takaisin kamera
mukanani. Minun on kuitenkin saatava jättää oma
kädenjälkeni maisemaan. Lähestyn ympäristöä yleensä
vastakohtien, kuten muotojen, kautta. Minulle tärkeä osa
kuvausprosessia on tehdä kuva sisällöllisesti valmiiksi
paikanpäällä, ei jälkikäteen tietokoneen avulla.

Yritän sijoittua jonnekin pienelle sivupolulle
maisemakuvauksen jatkumossa. Paikat joissa kuvaan
ovat perinteisiä suomalaisia maisemia. Käytän maisemaa
näyttämönä, jonne lisään oman lavastukseni.

Kuvaan neulanreikäkameralla. Minua kiehtoo välineen
yksinkertaisuus ja hitaus. Valotusajat ovat sekunneista
tunteihin. Pitkä valotusaika vaikuttaa kuvassa olevaan
liikkeeseen eikä sattumaakaan voi pitkien valotusaikojen
takia sulkea täysin pois. Kuvista tulee rosoisia ja
epätarkkoja, täydellisen epätäydellisiä!

- Tiina Tanskanen

Verkkokauppaan >>

 


Maria Nupponen, Etäisyyksiä, 2012

Tiina Tanskanen, Kangastus, 2012