Matti Hintikka
Matti Hintikka CV, 2016 >>

Verkkokaupassa Matti Hintikan grafiikkaa >>

 

Aiemmat näyttelyt:
Matti Hintikka

Kivilitografioita | 28.5.-16.6.2016 | G12 Kuopio

Käytän pääasiallisena ilmaisuvälineenäni kivilitografiatekniikkaa.
Huokoinen kalkkikivi viehättää minua luonnonmateriaalina, sen
hienojakoinen pintastruktuuri on omassa työskentelyssäni
erottamaton osa viestiä.

Teosteni alkulähde on luonnossa, maisemassa, jonka voi
ymmärtää joko konkreettisena tai mentaalisena. Pohjoisella ihmisellä
luonnon havainnon hahmot palautuvat alkukuviin joissa
yksinkertaisetkin pinnat, muodot ja värin päällekkäisyydet
aloittavat hitaan vuoropuhelun ensin omassa tajunnassani
ja sitten, niin toivon, katsojan sisimmässä. Käsittelen
aihettani pelkistäen, pyrkien maalaukselliseen ja
vaistonvaraiseen lopputulokseen.

Matti Hintikka, 2016

 

Lisätietoja:
Galleria G12, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | info@galleria12.fi