Maria Nupponen
Seinät
7.9. - 26.9.2013 | G12 HelsinkiMaalausteni pääosassa on inhimillinen kokemusmaailma, erityisesti rakennettu ympäristö ja sen erilaiset merkitykset. Maailma hahmottuu rajaamalla, ja seinät, niin konkreettiset kuin käsitteellisetkin, pitävät sisällään tai tarjoavat taustan mitä erilaisimmille toiminnoille, kokemuksille, muistoille ja ajatuksille. Seinin rajattujen tilojen merkitykset eivät kuitenkaan ole vakioita, vaan sama ympäristö voi ilmetä eri kokijoille eri aikoina niin pelottavana, muuttuneena, yhdentekevänä, elähdyttävänä kuin tietyn ajanjakson kiteytymänäkin.

Mustavalkoisissa akryylimaalauksissani olen uppoutunut ihmisten ympärilleen pystyttämien seinien sisä- ja ulkopuolella väreileviin tunnelmiin ja merkityksiin, ja samalla Seinät-kokonaisuus on myös kunnianosoitus konkreettisten, maailmassa olevien ja olleiden seinien vastaansanomattomalle viehätysvoimalle. Seinissä konkretisoituu olemassaolon samanaikainen rajallisuus ja rajattomuus; se, kuinka asiat näyttäytyvät aina lukuisista eri näkökulmista, mutta eivät koskaan kaikista samanaikaisesti, kuinka jotain jää aina näkymättömiin. Seinät sekä luovat sisälleen todellisuuksia että samanaikaisesti kätkevät ne.  Asioita on olemassa, mutta kohtaamme ne ainoastaan häivähdysten, vääristymien ja irrallisten palasten kautta. Näihin palasiin liitettyjen merkitysten määrä on kuitenkin potentiaalisesti rajaton.

Maalaukseni ovat tällä hetkellä mustavalkoisia, sillä maalaamisessa minulle olennaisinta on jälkien jättäminen kuvapinnalle – muotojen, valojen ja varjojen sekä eri elementtien keskinäisten jännitteiden tai niiden välisen harmonian hahmottuminen. Maalaukseni ovat esittäviä, ja valokuvilla on usein niiden synnyssä enemmän tai vähemmän merkittävä rooli. Maalaamiseni on monessa mielessä hyvin lähellä piirtämistä, ja maalaaminen ja piirtäminen ovatkin minulle omanlaisiaan osia samasta kokonaisuudesta, eri tapoja lähestyä joka kulman takana piilevää mahdollisten kuvien maailmaa.
 

Kuvallinen teosluettelo >>

Verkkokauppaan >>

Lisätietoja:
G12 HELSINKI | Annankatu 16 | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | g12helsinki@gmail.com