Katja Härkki
Kohtaamisia

18.7. - 6.8.2015 | G12 Kuopio

 

Käsittelen öljyväri- ja akryylimaalauksissani meidän ajallista
ja fyysistä kokemusmaailmaamme ihmisen ja luonnon
tilallisissa kohtaamisissa. Oman aistimellisuuteni kautta
kerään havaintoja ja kokemuksia ympäröivästä maailmasta
ja esitän ne maalauksissani unenomaisina näkyinä.
Visuaalisten ja metaforallisten kuvaelementtien yllättävät
vastakkainasettelut etsivät paikkaansa ajattelumme
viitekentässä ja saattavat muodostaa uuden assosiaation
– keitä me olemme – ja mistä meidän tietoinen
olemassaolomme kumpuaa.

Maalaan öljy- ja akryylivärein intuition vallassa, mutta
samalla hyvin harkiten. Maalausteni kuvapinnat
koostuvat kerroksellisista maalausjäljistä ja
symbolinomaisista konstruktioista. Nämä erilaiset
maalipinnat sekä temaattinen vastakkainasettelu,
käyvä vuoropuhelua keskenään maalaukseni tilassa.
Kuvapintojen kommunikointi luo maalauksen eri
osien välisen jännitteen ja sommittelun tasapainon.

Maalausprosessissani peilaan itseäni syntyvään
kuvaan tiedon, värien, sommittelun ja tunteen keinoin.
Samalla luon toisen todellisuuden, jonka katsoja voi
ymmärtää oman viitekehyksensä kautta.

- Katja Härkki, 2015
 

Katja Härkki (s.1969 Helsinki) asuu ja työskentelee
Tampereella. Hän valmistui Oriveden opiston
kuvataidelinjalta 1990 sekä Helsingin Taideteollisesta
korkeakoulusta taiteenmaisteriksi 1997. Lisäksi
Härkki on valmistunut Lahden Taideinstituutista
Kuvataiteilijaksi (AMK) 2014.
Katja Härkki on pitänyt usean yksityis- ja
yhteisnäyttelyn ja on Taidemaalariliiton kokelasjäsen,
Tampereen Taiteilijaseura Ry:n sekä Suomen
Kuvataidejärjestöjen liiton jäsen.

 

Kuvallinen teosluettelo, 2015 >>

Verkkokauppaan >>

Lisätietoja:
G12 KUOPIO, Minna Canthin katu 15, Kuopio | info@galleria12.fi

 

Omatila, 2014

Lepopaikka, 2014