Kirsi Kuusisto
M E T S Ä
21.2. - 12.3.2015 | G12 Helsinki
 

Käsittelen teoksissa ja taiteen tekoprosesseissa luontokokemuksia. Ihmisen ja luonnon kohtaamisissa ihminen on sekä riippuvainen että muutoksia aiheuttava osa luontoa. Tarkasteluni keskiössä on olemisen alituinen muutos ja liike, näkyvä tai lähes huomaamaton sisäinen liikahdus.

Taiteen tekeminen on kokonaisvaltainen ja aktiivinen tapa toimia, asetella kysymyksiä sekä etsiä ja esitellä vaihtoehtoja näkökulmiin, arvoihin ja elämän tarkoitukseen. Muutosten alituinen prosessi ja valmiiden vastausten mahdottomuus tekee työstä haasteellisen ja kiinnostavan. Taiteilijana olen tekemisissä samojen asioiden kanssa kuin filosofit, kuvataiteilijana pohdin asioita kuvallisesti.  

Viime vuosina teosten sisällön toteuttaminen on kytkeytynyt vahvasti mahdollisimman myrkyttömien taidegrafiikan tekniikoiden yhdistelyyn ja uniikkien variaatioiden vedostamiseen.

Kirsi Kuusisto, 2015
 

Kirsi Kuusisto asuu ja työskentelee Raumalla. Hän on Rauman Taidegraafikoiden puheenjohtaja ja Rauman kuvataidekoulun johtaja. Yksityis- ja yhteisnäyttelyitä hänellä on ollut sekä koti- että ulkomailla. Kuusisto on Taiteen Maisteri ja Suomen Taidegraafikoiden kokelasjäsen.
 

http://kirsikuusisto.blogspot.fi/
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3257

CV, Kirsi Kuusisto>


Lisätietoja:
G12 HELSINKI, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | g12helsinki@gmail.com

 

Kirsi Kuusisto, Hiljaista huutoa, 2014