Kirsi Kuusisto

Kuusiston teoksia verkkokaupassa >>

TaM, työskentelee ja asuu Raumalla.

Osallistunut lukuisiin koti- ja ulkomaisiin yhteisnäyttelyihin ja pitänyt monia yksityisnäyttelyitä.

Julkisia teoksia: Porin kaupunginsairaalan kuntoutusosaston 22 potilashuoneen katossa lintuaiheista taidegrafiikkaa (Taiteen prosenttiperiaatteella hankittuja 2016), Satakunnan Keskussairaalan Lasten ja naisten osasto, 7 kpl taidegrafiikan teoksia (2015), Lönnströmin Taidemuseon ulkoseinissä Vaistojen reviiri, lintu- ja peura-aiheista kohopainografiikkaa 2014

Teoksia on useissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa mm. Helsingin yliopistollinen keskussairaala - Jorvin sairaala, Tampere Maja säätiö Tartto Viro, Lönnströmin taidemuseo (ulkoseinät) Vaistojen reviiri 2014, Satakunnan keskussairaalan Lasten ja naistentalo 2015, Rauman Taideyhdistys, Rauman Taidemuseo: Karhulan kokoelma, Satakunnan Osuuspankki, Kotkan kaupunki, Lönnströmin taidemuseon säätiö, Rauman seurakunta, Porin lastenkultuurikeskus, Rauman OAJ, Rauman kaupunki, Unajan koulu, Syvärauman koulu, Lapin koulu

Kunniamaininta BELA Print, Osaka, Japan 2013

Rauman kuvataidekoulun johtaja, Rauman Taidegraafikot ry:n puheenjohtaja

Teosteni lähtökohta on pohjoinen luonto. Kuvaan jatkuvaa muutosten prosessia, ajan ja mielentilojen, valon ja varjojen, yhä enemmän ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Teosteni tekniikka valikoituu sisällön mukaan, läheisimpinä taidegrafiikka, installaatiot ja puunveisto.

Suomen Taidegraafikot jäsen 2011 -
Taidemaalarien liitossa 1998-2009


Aiemmat näyttelyt:
Kirsi Kuusisto
M E T S Ä

21.2. - 12.3.2015 | G12 Helsinki

 

Käsittelen teoksissa ja taiteen tekoprosesseissa luontokokemuksia. Ihmisen ja luonnon kohtaamisissa ihminen on sekä riippuvainen että muutoksia aiheuttava osa luontoa. Tarkasteluni keskiössä on olemisen alituinen muutos ja liike, näkyvä tai lähes huomaamaton sisäinen liikahdus.

Taiteen tekeminen on kokonaisvaltainen ja aktiivinen tapa toimia, asetella kysymyksiä sekä etsiä ja esitellä vaihtoehtoja näkökulmiin, arvoihin ja elämän tarkoitukseen. Muutosten alituinen prosessi ja valmiiden vastausten mahdottomuus tekee työstä haasteellisen ja kiinnostavan. Taiteilijana olen tekemisissä samojen asioiden kanssa kuin filosofit, kuvataiteilijana pohdin asioita kuvallisesti.  

Viime vuosina teosten sisällön toteuttaminen on kytkeytynyt vahvasti mahdollisimman myrkyttömien taidegrafiikan tekniikoiden yhdistelyyn ja uniikkien variaatioiden vedostamiseen.

Kirsi Kuusisto, 2015

CV, Kirsi Kuusisto>


Lisätietoja:
G12 HELSINKI, Annankatu 16, Helsinki | 044 717 7177 | info@galleria12.fi

 

Kirsi Kuusisto, Hiljaista huutoa, 2014