Maria Liitola

Verkkokauppaan >>

Maria Liitola, s. 1982, on Porin Taidekoulusta ja Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta valmistunut kuvataiteilija. Hänen työskentelynsä painottuu valokuvallisen ilmaisun yhdistämiseen piirustusmenetelmiin, joista tärkeimpänä on klassiset hiilitekniikat, jotka sulautuvat nykytaiteen ilmaisukeinoihin ja materiaaleihin. Tasa-arvo sekä eksistentialistiset ja fenomenologiset kysymykset ovat näkyviä työskentelyn teemoja.

 

Aiemmat näyttelyt:
Maria Liitola | ”9 sekuntia”
4.8. - 23.8.2018 | G12 Helsinki


Maria Liitola työskentelee pääasiallisesti piirustuksen ja maalauksen tekniikoin, yhdistäen näitä valokuvalliseen muotokieleen. Liitolan ihmiskuvat ovat osittain fotorealistisella tarkkuudella toteutettuja kasvokuvia. Yhdessä muiden maalauksellisten ilmaisukeinojen kanssa fotorealistinen tarkkuus luo välitilaisuutta, jossa ensivaikutelma valmiista ja täydellisestä saattaakin murtua.

Liitolan töissä katoava ja hajoava, rajoiltaan häilyvä henkilöhahmo toimii rajapintana kuvaa katsovan ihmisen ja tämän muistojen, oletusten ja ensivaikutelmien kanssa. Yhdessä kuvassa olevien abstraktien elementtien kanssa teos johdattaakin tulkintatapahtumaa kuvassa olevasta henkilöstä siihen, että mikä on henkilökohtaista tulkintaa ja mikä vain abstrakti, mihinkään viittaamaton visuaalinen markkeri. Nämä värielementit ja pinnat eivät välttämättä ole kuvan henkilön tosielämää ja taustoja tukevia asioita, vaan toimivatkin ristiriitaisina ja ensivaikutelmaa häiritsevinä elementteinä – näin ollen tulkinta viivästyy. Työt kommunikoivat puhtaasti värin, kuvatun henkilön olemuksen ja sommitelman luoman tilan kautta, pysyen täten avoimena tulkinnoille: tämä tuo tilaa katsojan vapaalle kokemukselle ilman taiteilijan valmiiksi sanoittamaa kertomusta. Tai niin kuin kuvataiteen kontekstissa on helppo sanoa: teokset tarjoavat kehyksen tulkinnoille.

Näyttelyn nimi ”9 sekuntia” viittaa tapaamme reagoida ja muodostaa ensivaikutelmia toisista ihmisistä. Ensivaikutelma ja mielipide kohtaamastamme henkilöstä syntyy varsin nopeasti: jopa yhdeksässä sekunnissa. Tätä tulkintatapahtumaa ohjaavat aikaisemmat kokemuksemme ja alitajuntaan uppoutuneet ennakkokäsitteet tietynlaisista ja tietynnäköisistä ihmisistä.

”Haluan töilläni luoda tilan tulkinnan kokemukselle. Katsojan on mahdollista tarkastella sitä miten syntyy oma kokemus toisesta ihmisestä, ja mitkä ovat tulkintaan vaikuttavia esioletuksia. Taide on hyvä väline tämän tutkimiselle, sillä kuvien kautta emme kohtaa elävää henkilöä, vaan kohtaamme ensin itsemme.”
Maria Liitola, 2018

 

Taiteiden yönä 23.8.2018 klo 17-21 Maria Liitolan työnäytös gallerialla. Työnäytöksessä demonstroidaan hiilitekniikoita ja työskentelyn prosesseja.
Tapahtuman päättää Klasu www.klasumusiikki.com 
https://www.facebook.com/klasumusiikki muutamalla uuden levynsä kappaleella n. klo 20.30. 

Lisätietoja:  G12 HELSINKI, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | info@galleria12.fi
 

Aiemmat näyttelyt:

Maria Liitola
Inhimillisyys | 26.3.-14.4.2016 | G12 Kuopio

Maria Liitola
Inhimillisyys | 14.11. - 3.12.2015 | G12 Helsinki

Teosluettelo, G12 Helsinki, 2015 >

Lisätietoja:  G12 HELSINKI, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | info@galleria12.fi