Karo nukkuu

Karo nukkuu

Karo nukkuu, 1975
17 x 13,5 cm
Grafiikka
Vedossarja 20
Viimeinen vedos, 11/20

Loppuunmyyty