Seppo Kääriäinen

Seppo Kääriäinen (s.1950)

Maalauksissaan Kääriäinen käyttää akryyli-, tempera- ja öljyvärejä. Hän luonnostelee ja tekee muistiinpanoja akvarellien avulla ja nämä toimivat usein lähtökohtana öljyvärimaalauksille. Hän työstää yleensä samanaikaisesti useaa, noin kymmentä teosta.

Taiteen tekemisen ohessa Kääriäinen on toiminut vuosien varrella monien ylä-savolaisten kansalaisopistojen ja Varpaisjärven yläasteen kuvataideopettajana. Taiteen opetustyö vie suuren osan taiteilijan ajasta, mutta Kääriäinen sanoo aikaa löytyvän omalle taiteelle silloin, kun sitä tarvitaan. Mietiskelevä ja pohdiskeleva työskentelytapa näkyy myös hänen tavassaan opettaa. Yksi oppituntien kulmakivistä on vilkas keskustelu, jota käydään paitsi taiteesta ja sen tekemisestä, myös elämästä ylipäätään.

 

Järki, Tunne ja Sielu

Järjellä ajatellen, tunteen perusteella tehdyt päätökset vaikuttavat täysin mielettömiltä. Tunteen mukaan taas järki olisi parempi vain unohtaa. Yleensä sielu välttelee järkeä, mutta lähestyy varovasti tunnetta. Inhimillisyys maailmassa näyttää kuitenkin vain vähenevän. Tällaisessa polarisoituneessa todellisuudessa ei ole mikään ihme, että sielu karkaa ihmiseltä niin helposti.

Nykyään noista kaikista kolmesta on pulaa. Tai sitten emme vain tunnista niitä. Ihmisten toiminnassa ei näytä olevan mitään järkeä. Ihmisten empatiakyky puolestaan tuntuu olevan aivan hukassa. Ehkäpä tunteen ja järjen liitto voisi tehdä elämästä taas järkevän sielukasta.
Kiitos Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolle näyttelyn tukemista. 

Maalausteni lähtökohtana on usein ihmisen ja luonnon vuorovaikutus. Olen käyttänyt symbolina paljon eläimiä, kuten härät, siat, koirat ja kissat. Käyttämäni muotokieli sijoittuu abstraktin ja esittävän välimaastoon. Voimakkaan väri-ilmaisun kautta kuvaan inhimillisiä tunteita: iloa, surua, ahdistusta, toivoa, pettymystä, pelkoa ja riemua. Teokseni välittävät tunnetiloja ekspressiivisen ja spontaanin ilmaisun kautta. Kokemukset eletystä elämästä muuntautuvat värien kautta kuviksi.

Metsä on minulle taiteilijana tärkeä energian ja innoituksen lähde. Liikun paljon luonnossa ja saatan istahtaa pitkäksikin aikaa nauttimaan luonnon läheisyydestä. Luonto on minulle inspiraation kehto. Käytän töissäni paljon keltaista väriä, mikä kuvaa myös kevätvaloa ja se aika onkin maalaamiseni tuotteliainta aikaa.

Seppo Kääriäinen

 

Taiteilijan teokset taidekaupassa

esillä näyttelyssä
Näytä suosikit

Hae galleriasta

Hae taiteilijaa, teoksen nimeä tai avainsanaa