Virpi Vihervuori

Virpi Vihervuori
s. 1972
Asuu ja työskentelee Espoossa

 

Virpi Vihervuori on kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija, joka vaeltaa metsäpolkujen lisäksi taiteen ja suunnittelun moniulotteisilla vyöhykkeillä hyödyntäen työssään molempien osa-alueitten erikoispiirteitä ja yhteneväisyyksiä.

Vihervuori opiskeli neljä vuotta taideopintoja, minkä jälkeen hän siirtyi Hollantiin graafisen suunnittelun koulutukseen valmistuen sieltä taiteen kandidaatiksi. Taiteen maisteriksi hän valmistui Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Taide on kulkenut vahvasti suunnittelun rinnalla Vihervuoren elämässä varhaislapsuudesta saakka muuttuen vuosien saatossa yhä merkityksellisemmäksi osaksi työskentelyä ja elämää.

 

Taiteellani on vahva yhteys luontoon, missä nähty ja koettu suodattuu edelleen maalauksen kielelle. Maalauksistani voi usein hahmottaa horisontin määrittämän sommitelman, mikä näyttäytyy monokromaattisena tai niukalla väriskaalalla toteutettuna abstraktiona. Teoksissani esiintyy viivamaisia piirroksia, joiden alkuperä löytyy useimmiten ojan pientareiden heinätuppaista, oksien rytmittämältä metsäpolulta, peltoaukeaman muodosta tai vaikkapa kallioon syntyneestä halkeamasta. Aiheina vuorottelevat arkaainen maisema, ajan ja ihmisen synnyttämät kuviot ja jäljet, sekä viivojen muodostamat karttamaiset reitit, joiden avulla pyrin jäsentelemään luonnossa esiintyvää orgaanisten muotojen ja linjojen rytmittämää tilaa. Työskentelyssäni vuorottelen hitaiden suurikokoisten monikerroksisten maalausten, sekä nopeiden luonnosmaisten eri materiaaleille tehtyjen piirrosten kanssa.

Maalaukseni ovat pitkään ammentaneet klassisen maalaustaiteen traditiosta. Vähitellen maalausteni materiaalikeskeisyys, maalin ja pohjamateriaalin mahdollisuuksien tutkiminen, sekä vahvasti intuitioon pohjautuva ekspressiivinen maalausprosessi ovat alkaneet viemään vahvemmin abstraktin ilmaisun suuntaan. Teokseni rakentuvat usein päällekkäisten maalikerrosten, prosessin myötä kankaalle syntyneiden jälkien ja nopeiden siveltimenvetojen muodostamasta kudelmasta. Näyttelyn maalaukset ovat syntyneet pääosin kuluneen talven aikana 1800-luvulla rakennetun kartanon tiluksilla sijaitsevassa työhuoneessani. Työhuone, mihin siivilöityy kaunis pehmeä valo, sijaitsee vanhassa navetassa, mikä toimii nykyään käsityöläisten ja kuvataiteilijoiden työtilana. Pimeä talviaika, idyllisessä maalaismaisemassa hädin tuskin erottuvat kaukaa siintävien valojen piirtämät ääriviivat, pakkasen kohmettamat kasvit ja puut, lumen sulaminen sekä maa-aineksen ja mudan muodostamat jäljet ja reitit ovat oleellisesti vaikuttaneet teosteni syntyprosessiin.

Virpi Vihervuori, 2021

 

Aiemmat näyttelyt:
Virpi Vihervuori

TERRA INCOGNITA
15.5. – 3.6.2021 | Galleria G12

 

Lisätietoja:
Galleria G12, Annankatu 16, 00120 Helsinki | 044 717 7177 | info@galleria12.fi

Taiteilijan teokset taidekaupassa

esillä näyttelyssä
Näytä suosikit

Hae galleriasta

Hae taiteilijaa, teoksen nimeä tai avainsanaa