Vision #23

Vision #23

Vision #23
alkydi-, öljy ja epoksi mdf-levylle       
47 x 59 cm                                            
Myyty