Merja Salonen Di Giorgio, Roihupelto – Pompeji

2023 Kirja
Tilattavissa

Merja Salonen Di Giorgio
Roihupelto–Pompeji

250 X 230 MM, SIDOTTU
116 SIVUA
KIRJOITTAJAT: ANU KAISA KOPONEN, SYNNÖVE MALMSTRÖM
ULKOASU: VILLE KARPPANEN
SUOMI, RUOTSI, ENGLANTI, ITALIA
ISBN 978-952-7441-48-0
Kustannusosakeyhtiö Parvs

 

► Taidemaalari Merja Salonen Di Giorgio tutkii teoksissaan historian kerrostumia ja ihmisen jättämiä jälkiä kulttuuriympäristössä. Roihupelto–Pompeji-maalaussarjassa pääosassa ovat itähelsinkiläinen 1970-luvun pienteollisuusalue ja antiikin Pompejin kaupunki Vesuviuksen rinteellä. Maalaussarja on rakentunut näiden kahden taiteilijalle tärkeän paikan kohdatessa, ja niillä on tarkemmin tutkittuna yllättävän paljon yhteistä. Salonen Di Giorgio katsoo aihettaan luopumisen kautta, tulevaisuudesta käsin – tuhon ja muutoksen jo tapahduttua. Kirjassa arkkitehti ja kuvataiteilija Anu Kaisa Koponen pohtii näiden maalausten ja arkkitehtuurin yhteyttä, ja taidehistorioitsija Synnöve Malmströmin haastatteluartikkelissa pureudutaan maalausten syntyprosesseihin.

► Bildkonstnären Merja Salonen Di Giorgio undersöker i sina målningar historiska skikt och spår av mänskligt leverne i kulturarvet. Protagonisterna i hennes målningssvit Kasåkern—Pompeji är småindustriområdet i östra Helsingfors och antikens Pompeji på Vesuvius sluttning. Målningssviten har inspirerats av dessa två orter som varit personligt viktiga och betydelsefulla för konstnären och som vid närmare betraktelse har överraskande mycket gemensamt. Salonen Di Giorgio observerar sitt motiv ur avståendets synvinkel, genom ett framtida perspektiv med facit på hand då förödelsen och förändringarna redan inträffat. I boken dryftas sambandet mellan dessa målningar och arkitekturen av bildkonstnären och arkitekten Anu Kaisa Koponen. Hennes essä kompletteras av konsthistorikern Synnöve Malmströms intervju med konstnären som ingående belyser målningarnas uppkomstprocess.

► Merja Salonen Di Giorgio is a painter who explores the layeredness of history and the traces left by humans in our cultural heritage. Roihupelto–Pompeii is a series of paintings featuring two places that hold personal significance for the artist: a 1970s semi-industrial precinct in east Helsinki and the ancient city of Pompeii on the slopes of Mt. Vesuvius. The paintings were inspired by the dialogue emerging between these two places which, upon closer examination, have surprisingly much in common. Salonen Di Giorgio examines her theme through the lens of loss, from a future perspective – looking back after irreversible change and destruction have already occurred. The text is authored by architect and visual artist Anu Kaisa Koponen, who reflects on the connections between the paintings and architecture. Her essay is accompanied by art historian Synnöve Malmström’s interview with the artist, which takes an in-depth look at how the paintings came into being.

► Nelle sue opere pittoriche Merja Salonen Di Giorgio analizza le stratificazioni storiche e le tracce lasciate dall’uomo nel nostro patrimonio culturale. La serie di dipinti Roihupelto–Pompei è incentrata su due luoghi che la pittrice considera importanti a livello personale: Roihupelto, che negli anni Settanta era un quartiere industriale alla periferia orientale di Helsinki, e l’antica Pompei. I dipinti sono nati dal dialogo tra questi due luoghi che, a un’analisi approfondita, hanno sorprendentemente rivelato molti aspetti in comune. Merja Salonen Di Giorgio osserva il suo soggetto attraverso il filtro della perdita, dalla prospettiva del futuro, quando ciò che era è stato distrutto e il cambiamento è già avvenuto. Autrice di questo volume è l’architetta e artista Anu Kaisa Koponen, che nel suo saggio riflette sul legame tra i dipinti e l’architettura. Inoltre, la storica dell’arte Synnöve Malmström sviscera, in un’intervista all’Artista, la genesi e la realizzazione delle opere.

 

Taiteilijan teokset taidekaupassa

 • RP 23

  2022 57 x 85 cm Maalaus, öljy, tempera 1900 € tai 79 €/kk Tilattavissa
 • Historia 6

  2010 28 x 28 cm Maalaus, öljy 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • Historia 2

  2010 28 x 28 cm Maalaus, öljy 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • Historia 4

  2010 28 x 28 cm Maalaus, öljy 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • Tuoksuvia puita 3

  2023 19 x 28 cm Maalaus, tempera 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • Tuoksuvia puita 2

  2023 19 x 28 cm Maalaus, öljy, tempera 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • Tuoksuvia puita 1

  2023 19 x 28 cm Maalaus, tempera 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • RP 10

  2020 57 x 114 cm Maalaus, öljy 2500 € tai 104 €/kk Tilattavissa
 • Tuoksuvia puita 5

  2023 28 x 39 cm Maalaus, öljy, tempera 1100 € tai 46 €/kk Tilattavissa
 • RP 49

  2023 57 x 85 cm Maalaus, öljy, tempera 1900 € tai 79 €/kk Tilattavissa
 • RP 47

  2022 28 x 28 cm Maalaus, öljy 930 € tai 39 €/kk Tilattavissa
 • RP 40

  2022 19 x 28 cm Maalaus, öljy 800 € tai 33 €/kk Tilattavissa
 • RP 30

  2021 114 x 114 cm Maalaus, öljy, tempera 3650 € tai 152 €/kk Tilattavissa
 • RP 45

  2022 28 x 28 cm Maalaus, öljy, tempera 1000 € tai 42 €/kk Tilattavissa
 • RP 2

  2019 57 x 57 cm Maalaus, öljy 1600 € tai 67 €/kk Tilattavissa
 • RP 20

  2020 28 x 39 cm Maalaus, öljy, tempera 1100 € tai 46 €/kk Tilattavissa
 • RP 36

  2020 28 x 39 cm Maalaus, öljy, tempera 1100 € tai 46 €/kk Tilattavissa
 • RP 29

  2020 114 x 114 cm Maalaus, öljy 3650 € tai 152 €/kk Tilattavissa
 • RP 26

  2021 57 x 57 cm Maalaus, öljy, tempera 1600 € tai 67 €/kk Tilattavissa
 • Ex Viso II

  2012 57 x 57 cm Maalaus, öljy 1600 € tai 67 €/kk Tilattavissa
 • RP 46

  2022 28 x 28 cm Maalaus, öljy 930 € tai 39 €/kk Tilattavissa
 • Tuoksuvia puita 4

  2023 17 x 28 cm Maalaus, öljy 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • RP 31

  2020 114 x 114 cm Maalaus, tempera 3650 € tai 152 €/kk Tilattavissa
 • RP 1

  2019 57 x 57 cm Maalaus, öljy 1600 € tai 67 €/kk Tilattavissa
 • Merja Salonen Di Giorgio, Roihupelto – Pompeji

  2023 Kirja 35 € Tilattavissa
 • Bizzarro II

  2013 114 x 114 cm Maalaus, kangaspohja, öljy 3650 € tai 152 €/kk Tilattavissa
 • Bizzarro I

  2013 114 x 114 x 3 cm Maalaus, öljy 3650 € tai 152 €/kk Tilattavissa
 • Bizzarro III

  2013 114 x 114 cm Maalaus, kangaspohja, öljy 3650 € tai 152 €/kk Tilattavissa
 • Bizzarro IV

  2013 114 x 114 cm Maalaus, kangaspohja, öljy 3650 € tai 152 €/kk Tilattavissa
 • Bizzarro V

  2013 114 x 114 cm Maalaus, kangaspohja, öljy 3650 € tai 152 €/kk Tilattavissa
 • Cantabile

  2009 114 x 171 cm Maalaus, kangaspohja, öljy 5400 € tai 225 €/kk Tilattavissa
 • Capriccio II

  2017 100 x 46 cm Maalaus, kangaspohja, öljy 2150 € tai 90 €/kk Tilattavissa
 • Jälkeen II

  2011 24 x 24 cm Maalaus, levypohja, öljy 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • Jälkeen V

  2011 19 x 28 cm Maalaus, kangaspohja, öljy 700 € tai 29 €/kk Tilattavissa
 • Kantava voima

  141 x 171 cm Maalaus, kangaspohja, öljy 4200 € tai 175 €/kk Tilattavissa